Krzysztof Jakobiszyn - Radca prawny


Partner Kancelarii RJS
posiadający 9-letnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców i osób fizycznych.
Specjalizujący się w prawie gospodarczym i handlowym, ochrony środowiska, ochrony konkurencji oraz zamówień publicznych, a także w zakresie komercjalizacji powierzchni handlowych i obrotu gospodarczego w Internecie; praktykujący także w zakresie ogólnego prawa cywilnego i administracyjnego.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor


535 479 700
Nowy Targ, Długa 102
kontakt@kancelaria-abk.pl
ALL RIGHTS RESERVED